Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 761 - 770

exhaustace

vyčerpanost, tělesné a duševní vyčerpání . >> detail

exheredace

vydědění . >> detail

exhibice

výstava, přehlídka, ukázka . >> detail

exhibicionista

"osoba okázale vystupující na veřejnosti; úchyla, úchylák kdo se obnažuje na veřejnosti. zejm. před druhým pohlavím" . >> detail

exhibicionizmus, exhibicionismus-

"okázalost při vystupování na veřejnosti; úchylka, kdy pohlavního uspokojení je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví" . >> detail

exhibovat

okázale se předvádět, vystupovat na veřejnosti, vystavovat . >> detail

exhumace

úřední vyzvednutí mrtvého těla z hrobu . >> detail

exhumovat

provést exhumaci . >> detail

exil

vyhnanství, vypovězení ze země, vynucený pobyt v cizině . >> detail

existence

"bytí, trvání; živobytí, životní postavení" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.