Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 781 - 790

exkomunikace

"výlučný, výjimečný; poskytnutý jedinému subjektu; vyobcování z církve" . >> detail

exkrece

vylučování, vyměšování . >> detail

exkrement

výměšek, výkal, výmět . >> detail

exkulpace

zbavení viny,ospravedlnění . >> detail

exkurz, exkurs

odbočení ve výkladu, přednášce . >> detail

exkurze, exkurse

zájezd, návštěva, výlet, obv. za vzdělávacím nebo poznávacím účelem . >> detail

exkvizitní

knižně: vybraný, vzácný, znamenitý, e. dojem, e. umělec. >> detail

exlegální

mimolegální . >> detail

exlibris

"ex libris. >> detail

exministr

bývalý ministr . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.