Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 791 - 800

exmise

vyklizení . >> detail

exmistr

bývalý mistr v určité sportovní disciplíně . >> detail

exo-

první část složených slov mající význam mimo, zevně . >> detail

exobiologie

obor studující možnosti života ve vesmíru, astmbiolo e . >> detail

exoderm

zevní zárodečný list živočišného embrya, ektoblast, ektoderm . >> detail

exodus

hromadný odchod . >> detail

exogamie

uzavírání sňatků pouze se členy jiných kmenů, skupin . >> detail

exogenní

"zevní, z vnějších příčin; souvisící se zemským povrchem, ektogenní" . >> detail

exokrinní

týkající se žláz se samostatným vývodem na povrch těla nebo do některého orgánu . >> detail

exonymum

vžitá podoba názvu zahraničního geografického objektu v jazykové podobě odlišné od originálního názvu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.