Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 801 - 810

exorcizmus, exorcismus

zaříkávání,vymítání, vyhánění ďábla . >> detail

exosféra

nejvyšší vrstva zemské atmosféry začínající ve výškách nad 600-1000 km . >> detail

exoskelet

biologie: vnější kostra. vychází z anglického: exoskeleton (skeleton - kostra; exo - vnější). V přírodě se s exoskeletem můžete setkat u hmyzu, korýšů, pavouků, kdy je tvořena např. uhličitanem vápenatým nebo sloučeninami fosforečnanů;technologie: označovaný také jako robotický exoskelet je vnější zařízení, které si může obléci člověk a je toto zařízení vlastně nahrazuje funkci svalů. Využití nachází v rehabilitaci, kdy pacienti nejsou schopni pohybovat končetinami. Další potenciální využití je ve vojenství, kdy exoskelet může poskytovat vojákovi ochranu formou pancíře a zároveň větší sílu. Tato zařízení jsou ale aktuálně stále ve fázi prototypů.. >> detail

exot

"předmět, věc cizokrajného původu; výjimečná zvláštnost" . >> detail

exoterický

určený pro veřejnost . >> detail

exotermický, exotermní

doprovázený vydáváním tepla . >> detail

exotický

"cizokrajný; neobvyklý, a proto nápadný" . >> detail

exotičnost

"pocházení z dalekých krajin, cizokrajnost, exotika; neobvyklost" . >> detail

exotika

cizokrajnost, exotičnost . >> detail

exotizmus, exotismus

záliba v cizokrajnosti . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.