Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 811 - 820

expandér

nádoba, v níž se snížením tlaku uvolňuje např. teplo z horké odpadní vody k dalšímu využití ve formě páry . >> detail

expandit

lehký pórovitý materiál užívaný jako umělé kamenivo do betonu . >> detail

expandovat

zvětšovat objem, rozpínat se . >> detail

expanze, expanse

zvětšování, rozšiřování, rozpínání . >> detail

expanzivní, expanzívní, expansivní

"rozpínavý, rozšiřující se; výbojně rozpínavý" . >> detail

expatriace

"vypovězení z vlasti, vystěhování z vlasti; zbavení státního občanství" . >> detail

expedice

"průzkumná výprava; odeslání; výpravna zásilek" . >> detail

expedient

pracovník vypravující zásilky . >> detail

expektace, expektance

očekávání, předpoklad, výhled . >> detail

expektorace

vykašlávání . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.