Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 841 - 850

exponenciální

mat. funkční závislost, kdy proměnná je v exponentu . >> detail

exponent

"1. mat. mocnitel; 2. exponovaný člověk" . >> detail

exponovaný

"1. vystavený pozornosti, v důležitém, pozoruhodném postavení; 2. zapojený, aktivní; 3. osvětlený (film)" . >> detail

exponovat

"1. postavit, vyslat na důležité nebezpečné místo; 2. zapojit se, zúčastnit se něčeho; 3. osvětlit fotografický materiál" . >> detail

export

vývoz zboží z jedné země do druhé;počítače: uložení dat z formátu používaného daným počítačovým programem do jiného formátu, nutného pro další použití či přečtení dat. Častý je např. export do formátu PDF.. >> detail

expozé, exposé

"výklad, prohlášení; obv. ministra v parlamentu" . >> detail

expozice, exposice

"výstava, vystavení; úvodní část díla; první uvedení hudební myšlenky ve skladbě; působení, vystavení, vliv něčeho" . >> detail

expoziční, exposiční

týkající se doby a podmínek vystavení např. vlivu, působení, světlu . >> detail

expozimetr, exposimetr

osvitoměr . >> detail

expozitura, expositura

"pobočka, filiálka; samostatná část farnosti" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.