Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 851 - 860

expres

"1. spěšná zásilka; 2. expresní spoj (vlak, autobus)" . >> detail

exprese

"vyjádření, vyslovení; výraz, výraznost" . >> detail

expresionizmus, expresionismus

avantgardní umělecký směr z počátku 20. století zdůrazňující subjektivní výrazovou složku . >> detail

expresivita

různým způsobem vyjádřené citové zaujetí mluvčího . >> detail

expresivní, expresívní

"výrazový; působivý" . >> detail

expresní

rychlý, spěšný . >> detail

expropriace

vyvlastnění, vyjmutí ze soukromého vlastnictví . >> detail

expulze, expulse

vypuzení, vyhnání . >> detail

exsangvinace

lékařství: vykrvácení, stav, kdy dojde k velké ztrátě krve. Při (exsangvinační) transfúzi jde o výměnu asi 90% krve pacienta.. >> detail

exspirace

vydechování, výdech . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.