Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 851 - 860

expozimetr, exposimetr

osvitoměr . >> detail

expozitura, expositura

"pobočka, filiálka; samostatná část farnosti" . >> detail

expres

"1. spěšná zásilka; 2. expresní spoj (vlak, autobus)" . >> detail

exprese

"vyjádření, vyslovení; výraz, výraznost" . >> detail

expresionizmus, expresionismus

avantgardní umělecký směr z počátku 20. století zdůrazňující subjektivní výrazovou složku . >> detail

expresivita

různým způsobem vyjádřené citové zaujetí mluvčího . >> detail

expresivní, expresívní

"výrazový; působivý" . >> detail

expresní

rychlý, spěšný . >> detail

expropriace

vyvlastnění, vyjmutí ze soukromého vlastnictví . >> detail

expulze, expulse

vypuzení, vyhnání . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.