Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 861 - 870

exsangvinace

lékařství: vykrvácení, stav, kdy dojde k velké ztrátě krve. Při (exsangvinační) transfúzi jde o výměnu asi 90% krve pacienta.. >> detail

exspirace

vydechování, výdech . >> detail

exspirační

"výdechový; e. doba. >> detail

exstirpace

vykořenění, chirurgické vynětí celistvých útvarů . >> detail

exsudace

uvolnění tekutin do tkáně, vnitřní krvácení, ronění, tvoření výpotku . >> detail

exsudát

výpotek, zánětlivá tělní tekutina . >> detail

extabulace

výmaz z pozemkových knih . >> detail

extatický

vytržený, rozčilený, nadšený;mimořádně citově prožívaný. >> detail

extáze, extase

"1. vytržení, rozčilení, nadšení, rozmíšení; mimořádný citový stav spojený s nevnímáním okolí; 2. droga, která může způsobit trvalé poškození mozku, ecstasy" . >> detail

extempore

"příležitostná poznámka nesouvisící s hlavním tématem; vlastní přídavek herce do textu divadelní hry" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.