Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 871 - 880

extenze, extense

"rozšíření; lék. natažení, natahování končetiny, napínání svalu, zlomených končetin jako léčebný úkon" . >> detail

extenzita, extensita

rozlehlost, rozpětí . >> detail

extenzivní, extenzívní, extensivní

rozsáhlý, rozšiřující se, rozpínající se . >> detail

extenzometr, extensometr

průtahoměr . >> detail

extenzor

sval natahující končetinu v kloubu, natahovač . >> detail

exteriér

vnější část, zevnějšek volné prostranství . >> detail

exteriorizace, exteriorisace

"1. projevení, ztělesnění, ztvárnění; 2. převádění vnitřních činností, pocitů navenek 3. dětské uvědomování vlastního já" . >> detail

exteritorialita

vynětí z účinnosti práva, obv. imunita diplomatických zástupců a hlav států . >> detail

exterminace

vyhlazení, vyhubení, vymýcení, genocida . >> detail

externalita

"1. nedůležitost, bezvýznamnost; 2. vnější efekt, netržní vliv na trh nebo na ekonomické vztahy" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.