Slovník cizích slov .net

e - výpis slov 881 - 890

externalizmus, externalismus

teorie, podle které vznik a vývoj vědeckého poznání ovlivňují pouze vnější podněty . >> detail

externí

vnější, zevní, působící zvenku . >> detail

externista

pracovník ve volném smluvním vztahu . >> detail

extinkce

"uhašení, utlumení, útlum; celkový úbytek" . >> detail

extirpace

vytržení z kořene, vykořenění . >> detail

extra

"odděleně, zvlášť; mimořádně" . >> detail

extra legem

mimo zákon . >> detail

extra-

první část složených slov mající význam mimo, zvlášť, navenek mimořádně . >> detail

extradice

vydání pachatele jedním státem druhému k potrestání . >> detail

extrahovat

"1. vytahovat, odstraňovat; 2. získávat výtažek vyluhováním" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.