Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 1 - 10

fa

solmizační slabika pro tón f . >> detail

fabion

zaoblený nebo profilovaný přechod mezi stropem a stěnou . >> detail

fábor

"ozdobná stuha; jeden ze základních typů vlajky nebo praporu" . >> detail

fabrika

továrna . >> detail

fabrikovat

"vyrobit; vymýšlet a šířit nepravdy, falšovat informace" . >> detail

fabulace

vymýšlení příběhů, tvoření děje . >> detail

fabule

"souhrn událostí a příběhů časově a příčinně spojených; smyšlený příběh" . >> detail

fabulovat

tvořit fabuli, vymýšlet si . >> detail

face-to-face, face to face [fejs tb fejs]

tváří v tvář, přímý kontakt . >> detail

facelifting [fejsliftyng]

zákrok plastické chirurgie spočívající ve vypnutí kůže obličeje . >> detail

Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.