Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 91 - 100

farmacie

lékárnictví . >> detail

farmaka

léky, léčiva . >> detail

farmako-

první část složených slov mající význam lék, léčivo, léčivý . >> detail

farmakokinetika

vědní obor, který se zabývá procesem přeměny léčiv (farmak) v organizmu od jejich podání až po vyloučení. Farmakokinetiku zajímá v jednotlivých fázích vstřebání, transport, přeměna i konečné vyloučení farmak z organizmu.. >> detail

farmakologie

obor zabývající se účinkem léčiv na živé organizmy a jejich přeměnou v organizmu . >> detail

farmakoterapie

medicína: léčení nemocí pomocí zevně podaných chemických látek (léků), a to v rozličné formě: tablet i např. infuzí.. >> detail

farník

příslušník farního obvodu . >> detail

farnost

nejmenší územní správní jednotka vymezená biskupem, s vlastním kostelem a správcem . >> detail

farologie

vědní obor zabývající se stavbou, činností a funkcí majáků . >> detail

fartlek

intervalový trénink běhu v přírodním prostředí se střídáním různě dlouhých úseků a různého tempa . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.