Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 111 - 120

fašank

masopust . >> detail

fašizmus, fašismus

nacionálně šovinistické a rasistické hnutí spojené s totalitní formou vlády . >> detail

fata morgána

"fotometeor, zkreslený obraz vzdálených předmětů; přelud, klamná představa" . >> detail

fatalizmus, fatalismus

"přesvědčení, víra v osud; pasivní odevzdání se" . >> detail

fatální

neblahý, osudový, osudný . >> detail

fátum

osud . >> detail

fatva

naboženství: dekret, výnos, formální nábožensko-právní názor vydaný nejvyšším islámským duchovním týkající se islámského práva;někdy je mylně chápán jako pouze výzva, rozsudek smrti nad určitou osobou (existuje ale např. vynesený ortel smrti (fatva) nad Salman Rushdiem, který byl za svou knihu Satanské verše takto v nepřítomnosti odsouzen k smrti). >> detail

fatwa

náboženský trest smrti . >> detail

faulfault [fól]

chyba, nedovolený zákrok, surovost . >> detail

faun

"v římské mytologii bůh plodivé síly; satyr, smyslný člověk" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.