Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 131 - 140

fax-mail [faxmejl]

faxová pošta . >> detail

faxmodem

technický prostředek umožňující využít počítač ve funkcích telefaxu . >> detail

fáze

časový úsek, stadium, etapa, část . >> detail

fazeta,faseta

hrana skosená pod daným úhlem . >> detail

fazona, fazóna

tvar, forma (hl. oděvu), střih, model . >> detail

fázor

harmonicky proměnná veličina při výpočtu. el. strojů matematicky popsaná komplexním výrazem . >> detail

fázotron

kruhový urychlovač (cyklotron) těžkých nabitých částic, synchrocyklotron . >> detail

fázování

uvádění v časový soulad, do společné fáze, rytmu, cyklu, synchronizování . >> detail

feasibility [fízibility]

možnost, proveditelnost . >> detail

feature [fíčr]

publicistický filmový televizní a žánr založený na skloubení prvků dramatických, hudebních a věcných, typ reportáže . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.