Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 161 - 170

female [fímejl]

žena, ženské pohlaví . >> detail

femidom

dámský kondom, neboli: ženský mechanický bariérový prostředek. Jako u mužů kondom, chrání proti nechtěnému otěhotnění a sexuálně přenosným nemocem.. >> detail

feminista

"stoupenec feminizmu; muž příznivě nakloněný ženám" . >> detail

feminita

ženské rysy chování a osobnosti . >> detail

feminizace, feminisace

"1. početní převaha žen; 2. hormonálně vyvolaný projev sekundárních pohlavních znaků samičích u samců; 3. objevení se ženských pohlavních orgánů u mužů, zdůraznění těchto znaků u mladých dívek nebo starých žen" . >> detail

feminizmus, feminismus

"1. hnutí za rovnoprávnost a zvýšení vlivu žen; 2. chování a projevy charakteristické pro ženské pohlaví; 3. projev pohlavního zvratu u samců v typ samičí" . >> detail

femme fatale

francouzština: osudová žena. >> detail

femto-

předpona ve významu násobku 10 na -15 . >> detail

fén

"1. teplý, suchý, obv. nárazovitý vítr na závětrné straně pohoří, föhn; 2. vysoušeč vlasů" . >> detail

fena

"samice psovité šelmy; samice psa domácího" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.