Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 171 - 180

fenik, pfennig, penni

drobná mince marky . >> detail

fenistika

obor zabývající se jazykem, historií a kulturou finského národa . >> detail

fénix

"ve starověkých mytologiích bájný pták, který vždy znovu vzlétá z ohně, který ho spálil; symbol nesmrtelnosti" . >> detail

feno-

"první část složených slov mající význam zřetelný, viditelný, vystupující do popředí; zřejmý, něčemu vlastní" . >> detail

fenokopie

vnějšími vlivy způsobená, nedědičná změna svými projevy se podobající dědičné . >> detail

fenol

"1. aromatická sloučenina s hydroxylovou skupinou vázanou na aromatické jádro; 2. hydroxybenzen, bezbarvá krystalická látka leptající pokožku" . >> detail

fenologie

obor zabývající se vlivem klimatu a změn počasí v jednotlivých ročních obdobích na životní projevy rostlin a živočichů . >> detail

fenomén

"1. jev, úkaz, skutečnost, postižitelný úkaz; 2. neobyčejný zjev, mimořádný člověk" . >> detail

fenomenální

vynikající, neobyčejný, výborný . >> detail

fenomenologie

"teorie jevu; vytváření abstrakcí ve vědomí" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.