Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 11 - 20

facie, facies

"1. obličej, tvář, plocha; 2. odlišný soubor znaků horniny; odlišná horninová jednotka" . >> detail

facile [fáčile]

hud. lehce . >> detail

facilitace

usnadnění, obv. výkonu nebo aktivity . >> detail

facility [fesility]

"zařízení, vybavení; ekon. platební prostředky, které lze získat jako devizový úvěr" . >> detail

factoring [faktoring i fektoring]

způsob financování dodavatelských činností, kdy jedna firma přebírá zodpovědnost za splacení pohledávek druhé firmy . >> detail

fader [fejdr]

prolínač, zeslabovač, zatmívací zařízení kamery . >> detail

fading [fejdyng]

"únik; kolísání, slábnutí intenzity signálu" . >> detail

fádní

nezajímavý, nudný, stejnotvárný . >> detail

faeton, faetón

"lehký kočár; typ sportovní karoserie se sklápěcí střechou" . >> detail

fág

druhá část složených slov mající význam hubení, ničení . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.