Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 221 - 230

fetování

užívání drog, fet . >> detail

fetovat

užívat drogy . >> detail

fetus

zárodek savců v pokročilém vývojovém stadiu . >> detail

feudál

pán, vládce panství . >> detail

feudalizace

historie, dějepis: společenský proces, ke kterém došlo v ranném středověku (cca od 5. století n.l.). Tento proces postupně změnil původní kmenové a rodové zřízení ve feudalizmus - tedy stav, kdy panovník propůjčuje půdu (feudum) svým podřízeným (feuduálům, šlechticům) za finanční protihodnotu a slib vojenské pomoci v případě potřeby nebo napadení.. >> detail

feudalizmus, feudalismus

společenský řád založený na vlastnictví půdy a na poddanství . >> detail

feudum

léno, feudálem předaný pozemek do dědičného nebo doživotního užívání . >> detail

fez

pokrývka hlavy nošená zejm. v islámských zemích . >> detail

v řecké abecedě znak pro hlásku f . >> detail

fiakr

nájemný kočár tažený párem koní . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.