Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 251 - 260

figura

"1. postava; 2. uměle zhotovená postava; 3. vzorec, obrazec; 4. prostředek básnického stylu spočívající v seskupování slov nebo vět, přičemž se slovní význam nemění; 5. krátký hudební útvar zdobící melodii" . >> detail

figurace

"1. sestavení, seskupení; 2. výzdoba hlasů skladby vedlejšími melodickými tóny" . >> detail

figurína

uměle zhotovená postava, figura . >> detail

figurovat

vystupovat v něčem nebo při něčem, vyskytovat se . >> detail

fikace

druhá část složených slov mající význam slavnost, svátek, setkání . >> detail

fikce

zdání, klam, doměnka, představa, smyšlenka . >> detail

fikcionalizmus, fikcionalismus

názor,že naše představy světa jsou pouhé . >> detail

fiktivní

zdánlivý, neexistující, smyšlený . >> detail

fiktonym

jméno přijaté za účelem zatajení pravého jména . >> detail

fil

druhá část složených podstatných jmen mající význam milovník, obdivovatel . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.