Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 261 - 270

filafil

vzorek se šikmým schodkovitým řádkováním, tvořený vazbou a kombinací dvou kontrastních barev v osnově i útku . >> detail

filament

průmět protuberance na sluneční kotouč . >> detail

filantrop

"stoupenec filantropie; lidumil, dobroděj" . >> detail

filantropie

lidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým . >> detail

filc

plst . >> detail

filcka

"1. druh vši; 2. lehká žena, poběhlice, nevěstka" . >> detail

file [fajl]

soubor . >> detail

filé, filet

plátek masa . >> detail

filek

svršek v kartách . >> detail

filemafobie

strach (až chorobný) z líbání. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.