Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 271 - 280

filharmonie

velký symfonický orchestr . >> detail

filiace

vzájemná závislost literárních námětů nebo motivů . >> detail

filibustering

z angličtiny: forma obstrukce, která má za cíl prodloužit debatu nad určitým zákonem nebo ustanovením s cílem zpozdit proces, nebo ho zcela zmařit.. >> detail

filie

druhá část složených podstatných jmen mající význam záliba . >> detail

filigrán

"1. druh zlatnické ozdoby; 2. způsob výzdoby iniciál v gotické knižní malbě; 3. průsvitka, vodoznak, vodotisk" . >> detail

filigránský

jemný, křehký, drobný . >> detail

filipika

prudký bojovný proslov . >> detail

filistr

úzkoprsý člověk, omezenec . >> detail

film

"1. celuloidový pás s vrstvou citlivou na světlo jako fotografický nebo kinematografický materiál; 2. souvislá řada snímků určená k promítání; 3. filmové umění, kinematografie; 4. tenký povlak na něčem" . >> detail

filmografie

souhrn filmových děl, na nichž se daný subjekt podílel . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.