Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 281 - 290

filmotéka

archiv filmů, sbírka filmů . >> detail

filmovat

"natáčet film; předvádět na oko, simulovat, markýrovat, podvrhovat, fixlovat" . >> detail

filní

druhá část složených slov mající význam milující . >> detail

filo-, fil-

první část složených slov mající význam láska k něčemu, záliba, náklonnost, touha . >> detail

filodendron

ozdobná pokojová rostlina, monstera . >> detail

filologie

"1. obor zabývající se jazykem a kulturou nějakého národa; 2. nauka zabývající se textově kritickým rozborem literárních děl; 3. lingvistika, jazykověda,jazykozpyt" . >> detail

filoxenie

ve starokřesťanském a východokřesťanském umění zobrazení Boha v podobě tří andělů, starozákonní Trojice . >> detail

filozof, filosof

"myslitel; hloubal, rozumbrada" . >> detail

filozofie, filosofie

tázání se po základech, smyslu, poznání světa a po místě člověka v něm . >> detail

filtr

zařízení k zadržování, pohlcování, oddělování složky ze směsi . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.