Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 401 - 410

flotace

"vzplavování;způsob rozrušování užitkových nerostů mokrou cestou" . >> detail

flotátor

zařízení sloužící k flotaci rud . >> detail

flotila

seskupení lodí . >> detail

flow [flou]

"tok; ekon. toková, dynamická veličina" . >> detail

flowmetr [floumetr]

"průtokoměr; průtokový měřič paliva za jízdy nebo letu" . >> detail

floyd

slovo pocházející ze staré angličtiny, v angličtině se používá jako jméno, význam má: dutina, dutý, hladový, falešný, klamný. >> detail

fluence

"plynulost myšlení, formulace a řeči; pohotovost, nápaditost" . >> detail

fluidita

tekutost . >> detail

fluidizace,fluidisace

"způsob úpravy práškových a sypkých hmot, při němž nabývají vlastnosti kapalin; zkapalnění" . >> detail

fluidní

tekutý . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.