Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 421 - 430

fluviální

vzniklý výmolnou a ukládací činností tekoucí vody, říční . >> detail

flyš

horniny charakteristické střídáním poloh jílovců a pískovců . >> detail

fob

"druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach""" . >> detail

fobie

"druhá část složených slov mající význam ten kdo má strach""" . >> detail

fobie, fóbie

"chorobný strach, úzkost; odpor, nenávist" . >> detail

fobofobie

chorobný strach z vlastního strachu. >> detail

focus-free [fokus frí]

pevné zaostření fotografického objektivu, fixfokus . >> detail

fofr

spěch, shon, zmatek . >> detail

főhn

fén . >> detail

foch

"1. přihrádka; 2. zaměstnání" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.