Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 461 - 470

fonní

druhá část složených slov mající význam zvukový . >> detail

fono-

první část složených slov mající význam zvuk, zvukový . >> detail

fonograf

přístroj k záznamu a reprodukci zvuku (z válečků, desek) . >> detail

fonologie

nauka o zvukových prostředcích jazyka . >> detail

fonopsie

sluchové představy vznikající při zrakových vjemech . >> detail

fonotéka

sbírka, archiv zvukových záznamů . >> detail

font

sada grafických znaků odpovídající danému typu písma . >> detail

fontána

ozdobná nádrž s vodou a vodotryskem . >> detail

fontanela

vazivové spojení na hlavě novorozence v místě zkřížení švů lebečních, lupínek . >> detail

foot [fút]

britsko-americká jednotka pro délku rovná 30,48 cm . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.