Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 481 - 490

forma

"vzor, podoba, vzhled;1. to, co věc tvaruje; 2. způsob provedení, jednání, projevu; 3. kondice, dobrý stav a výkonnost; 4. společenské zvyklosti a chování" . >> detail

formace

"útvar; formování, vytváření formy" . >> detail

formaldehyd

aldehyd kyseliny mravenčí, surovina při výrobě plastů . >> detail

formalin, formalín

vodní roztok formaldehydu, dezinfekční prostředek . >> detail

formalista

"přívrženec formalizmu; kdo lpí na vnější formě, puntičkář" . >> detail

formalita

"úřední nebo právní akt; zbytečná obřadnost, bezvýznamná povinnost" . >> detail

formalizace, formalisace

metoda pronikání k obsahu uspořádáním tvaru (formy), např. použitím matematiky . >> detail

formalizmus, formalismus

ulpívání na formální stránce věci bez zřetele k vnitřnímu obsahu nebo dopadu . >> detail

formální

"vyhovující požadavkům, předpisům; zdůrazňující formu" . >> detail

forman

vozka, kočí, povozník . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.