Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 491 - 500

formanka

"místnost pro formany v zájezdním hostinci; výčepní místnost, pivnice" . >> detail

formant

"jaz. slovotvorný prvek bez lexikálního významu; tón tvořící akustický základ hlásky" . >> detail

formát

"velikost, rozměr; úroveň" . >> detail

formativní

vytvářející, utvářející . >> detail

formátování

upravování rozměrů, tvaru, formátu . >> detail

formulace

slovní vyjádření, dání formy, stylizace . >> detail

formulář

"tiskopis, blanket; listina" . >> detail

formule

"vzorec; ustálený předpis, slovní obrat, předepsaný způsob vyjádření; sport automobilový závod; závodní vůz" . >> detail

formulovat

"logicky slovně vyjádřit, nastylizovat; stanovit, vytvářet, slovně zformovat" . >> detail

forota

zásoba . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.