Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 521 - 530

fosgen

prudce jedovatý dusivý plyn . >> detail

fosilie, fosílie

zkamenělina, petrefakt . >> detail

fosilizace, fosilisace

proces vzniku zkameněliny . >> detail

fosilní

"1. zkamenělý; zachovaný z dávné geologické minulosti; 2. konzervativní, zastaralý" . >> detail

fotel

křeslo, lenoška . >> detail

foto-

první část složených slov mající význam světlo, světelný, fotografický . >> detail

fotodokumentace

dokumentace pomocí fotografického materiálu . >> detail

fotoelektrický

související se vzájemným působením elektromagnetického záření a látky . >> detail

fotogenický

vhodný pro fotografování a filmování . >> detail

fotografie

"zhotovování trvalých obrazových záznamů pomocí účinků světla na citlivou vrstvu filmu nebo desky; snímek, obraz takto vytvořený; nauka o metodách a prostředcích této činnosti; obor výtvarného umění" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.