Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 531 - 540

fotogram

"1. stínový obraz získaný bez fotografického přístroje osvětlením předmětu ležícího přímo na fotografické citlivé vrstvě; 2. měřický snímek, podklad pro situační a výškové plány" . >> detail

fotogrammetrie

obor zabývající se určováním tvaru, rozměrů a polohy předmětů v prostoru ze snímků pořízených z výšky nebo ze země bez přímého proměřování . >> detail

fotochemie

obor zabývající se vlivem světla na průběh chemických reakcí . >> detail

fotolitografie

způsob fotoreprodukce . >> detail

fotolýza,fotolysa

rozklad látky způsobený světlem . >> detail

fotometeor

optický jev v atmosféře vyvolaný lomem, ohybem, rozptylem nebo interferencí slunečních nebo měsíčních paprsků, např. duha . >> detail

fotometrie

obor zabývající se měřením světelných veličin využitím zejm. fotoelektrického jevu . >> detail

foton

kvantum elektromagnetického pole . >> detail

fotonka

čidlo záření využívající fotoelektrický jev, fotoelektrické čidlo . >> detail

fotoplán

obraz polohopisu terénu vzniklý překreslením leteckých snímků . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.