Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 541 - 550

fotoreprodukce

fotografická reprodukce, fotografické procesy ke zhotovování kopírovacích podkladů z reprodukčních předloh . >> detail

fotosenzibilizace

zcitlivění organismu vůči slunečnímu světlu po styku s určitými látkami. >> detail

fotosféra

nejnižší vrstva sluneční atmosféry . >> detail

fotostimulace

dráždění světelnými impulzy . >> detail

fotosyntéza, fotosynthesa

biochemický proces, při němž se v rostlinách mění anorganické látky v organické za využití světelné energie . >> detail

fototeodolit

fotografický přístroj na získávání pozemních fotogrammetrických snímků . >> detail

fototermometrie

způsob stanovení teploty na povrchu těles . >> detail

fototropie

"změny barvy účinkem světla; reakce buněk na světlo" . >> detail

fotovoltaický

fyzika: fotoelektrický. >> detail

fotr

"otec; pohodlný, dobromyslný muž" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.