Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 561 - 570

frajtr

svobodník . >> detail

frak

"pánské slavnostní oblečení skládající se z kabátu se šosy s pravoúhle, k pasu zastřiženými přednicemi, z kalhot bez záložek, bílé vesty, bílé vázanky a cylindru; jen tento kabát" . >> detail

frakce

"1. složka, část; 2. seskupení uvnitř politické strany mající odlišné názory od hlavní linie strany; 3. skupina poslanců v parlamentu patřících k jedné politické straně; 4. část separačními procesy oddělená ze směsi látek" . >> detail

frakování

geologie: je populární označení pro hydraulické štěpení (v angličtině: hydraulic fracturing, zkráceně fracking). Frakování je technologie těžby plynu nebo ropy, která je zachycena vrstvami břidlice a běžnými způsoby těžby je nedostupná. Při frakování je do podzemí vháněna směs vody, písku a případně chemikálií aby vytvořila v hornině praskliny (cca o 1 mm) a umožnila tak těžené surovině shlukovat se do větších ložisek, ze kterých je již možné ji vytěžit. Technologie byla poprvé otestována v roce 1947, komerčně poté využita v roce 1948. Fracking je kontroverzní vzhledem k možné kontaminaci spodních vod, spouštění lokálních zemětřesení, spotřebovávání pitné vody. Výhodou je naopak možnost získat velké množství surovin, které by jinak nebyly dostupné.. >> detail

fraktál

útvar s velkou vnitrní členitostí, jehož motiv se opakuje v nekonečně mnoha různých velikostech, např. sněhová vločka, mořské pobřeží . >> detail

fraktura

"1. lék. zlomenina; 2. německé gotické lomené písmo" . >> detail

franc

frank . >> detail

frang

frank . >> detail

franchising [frenčajzing]

systém smluvních vztahů mezi firmami zahrnující postoupení práv jedné firmy druhé k prodeji zboží . >> detail

frank

měnová jednotka Francie, jejích z mořských území a bývalých kolonií, Belgie (franc), Lucemburska (franc, frang) a jiných států . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.