Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 571 - 580

frankatura

výplatné, známky a jiné poštovní ceniny, jimiž byla poštovní zásilka vyplacena . >> detail

frankizmus, frankismus

fašistické hnutí, diktátorská forma vlády generála Franka ve Španělsku . >> detail

franko

"1. v poštovním styku vyplaceně, bezplatně; 2. v zahraničním obchodě dodací podmínka upřesňující přepravu nákladů" . >> detail

franko-

první část složených slov mající význam Francouz, tranmuzský . >> detail

frankofonní

užívající francouzštiny . >> detail

frankotyp

výplatní otisk . >> detail

frankovat

nalepit poštovní známku, orazítkovat hodnotou poštovní známky . >> detail

frankovka

přípravek z lihu a mentolu sloužící k masážím . >> detail

franšíza

"1. část škody při pojištění, kterou hradí pojištěnec; 2. osvobození zboží od celních a jiných poplatků; listina o tomto osvobození" . >> detail

franšízing

obchodní model, kdy majitel svou obchodní značku a již připravené postupy, návody a znalosti (know-how) pronajímá (poskytuje právo jejich užití) třetím osobám, které ale na ven (směrem k zákazníkovi) vystupují pod hlavičkou této jedné obchodní značky. Tento model je často využíván v pohostinství a provozování restaurací, které je poté možno v téměř stejné podobě nalézt na různých místech na světě. Často se jedná o globální značky rychlého občerstvení (fast food). Setkat se s ním můžeme ale i v oblastech marketingu, servisu, školení atd.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.