Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 581 - 590

frapantní

nápadný, překvapivý . >> detail

fraška

"1. komediální žánr s drsnější komikou; 2. nesmyslné jednání nebo dění, komický výjev" . >> detail

fráter

"bratr laik; řeholník bez kněžského svěcení" . >> detail

fraucimor

"ženský pokoj; ženské služebnictvo; skupina žen vůbec" . >> detail

fraus

"podvod; zlý úmysl pachatele trestného činu" . >> detail

fráze,

"slovní spojení, úsloví, rčení; prázdné, povrchní mluvení; hud. ucelená část melodie" . >> detail

frazéma

"slovní obrat, úsloví, rčení, větný úsek otřelé slovní spojení, prázdné mluvení; hud. nejmenší skladební obrat dále bez porušení obsahu nedělitelný" . >> detail

frazeologie

"soubor ustálených slovních spojení v daném jazyce; nauka o nich" . >> detail

frazeologizmus, frazeologismus

ustálené spojení slov . >> detail

frázování

členění na určité celky . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.