Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 591 - 600

free clinic [frí klinyk]

středisko pro léčení drogově závislých . >> detail

freelance [fnláns]

"nezávislý, samostatný pracovník; forma smluvní spolupráce; být na volné noze" . >> detail

freemium

obchodní model, typický pro software, počítačové hry nebo (většinou) webové služby, kdy jsou poskytovány zdarma, ale určité nástavbové prvky jsou placené. Slovo Freemium je složeninou slov anglických slov: Free a Premium, česky: zdarma a příplatek (nebo také prvotřídní).. >> detail

freetradizmus, freetradismus [frítrejdyzmus]

hospodářská politika usilující o svobodu obchodu a nezasahování státu do mezinárodního obchodu . >> detail

freeware [frívér]

volně šířený počítačový program bez placení autorského honoráře . >> detail

fregata

"trojstěžňová plachetnice; menší doprovodná loď" . >> detail

frekvence

"četnost výskytu, ruch, provoz; počet periodicky se opakujících dějů za jednotku času" . >> detail

frekventant

účastník školení, kurzu . >> detail

frekventativum

sloveso vyjadřující opakovaný děj . >> detail

frekventovaný

četný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: ascites, korkovné, divestice, glykemický, proteomika, deionizace, palpační . . . . . . > další nová slova

© 2006-2022 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.