Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 601 - 610

frenetický

"bouřlivý; nadměrně rozčilený" . >> detail

frenezie, frenesie

chorobná rozčilenost, třeštění, bouřlivé nadšení . >> detail

freno-

"první část složených slov mající význam 1. duch, mysl; 2. bránice" . >> detail

frenologie

"názor o souvislosti tvaru lebky s povahou člověka; lebosloví" . >> detail

freon

derivát uhlovodíku obsahující kromě fluoru i chlor . >> detail

freska

nástěnná malba prováděná barvami do vlhké omítky . >> detail

fréza

"1. vícebřitý nástroj k frézování; 2. stroj na kypření půdy, na zemní práce" . >> detail

frézování

metoda mechanického třískového obrábění frézou . >> detail

frigidita

chladnost, frigidnost (obv. ve spojení pohlavní frigidita) . >> detail

frigidní

"chladný (pohlavně, citově); mrazivý" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.