Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 631 - 640

fruktóza, fruktosa

cukr ovocný . >> detail

frustrace

"zklamání, zmaření touhy; stav při závažném neuspokojení lidských potřeb" . >> detail

frustrovaný

trpící, postižený frustrací . >> detail

ftizeologie

lékařský obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou tuberkulózy. >> detail

FTP

počítače, zkratka pro File Transfer Protokol (česky: protokol přenosu souborů), jedná se o protokol z rodiny TCP/IP (internetového protokolu). Slouží k přenosu souborů mezi počítači v internetu, a to i mezi počítači s rozdílnými operačními systémy.. >> detail

fuck off

nadávka v angličtině, v přeneseném smyslu odprejskni, jdi se bodnout. >> detail

fuga

kontrapunktická hudební skladba s důslednou rovností všech hlasů . >> detail

fugato

nástup hlasů v hudební skladbě na způsob fugy . >> detail

fujara

slovenský lidový dřevěný hudební nástroj . >> detail

fulár, fulard, foulard [fúlárd i fulár]

jemná hedvábná tkanina v keprové vazbě . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.