Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 651 - 660

funboard [fanbórd]

třída windsurfingu . >> detail

fundace

"1. majetek věnovaný ke konkrétnímu účelu; 2. vztah sémantické a formální podmíněnosti jednoho slova druhým" . >> detail

fundament

základ, podstata . >> detail

fundamentalizmus, fundamentalismus

konzervativní lpění na původních ideologických základech . >> detail

fundamentální

základní, zásadní, podstatný, hlavní . >> detail

fundátor

zakladatel . >> detail

fundovaný

"podložený, zabezpečený; teoreticky dobře připravený" . >> detail

fundraising

systematické shromažďování finančních prostředků od dárců nebo široké veřejnosti pro většinou obecně prospěšnou činnost nebo úsilí. Zejména pro nadace, projekty nebo nevládní organizace, konkrétně např. pro vzdělávací instituce, nemocnice, církve. V poslední době je ale fundraising používán i pro získávání financí pro spuštění podnikání nebo nového projektu, který se bez dostatečného kapitálu neobejde. V USA poté je obvyklý i fundraising pro podporu politických stran, kandidátů nebo kampaní.. >> detail

fundus

movité zařízení, inventář . >> detail

funebrák

pohřební zřízenec . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.