Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 671 - 680

funkcionální

"funkční; týkající se funkcí" . >> detail

funkcionář

úředník společenských a zájmových organizací nebo státních orgánů . >> detail

funkční

"vztahující se k účelu, působnosti; vztahující se k fungování, chodu, činnosti něčeho" . >> detail

funktor

operátor logické operace, např. logické spojky . >> detail

funus

pohřeb . >> detail

FUP

počítače, zkratka pro: Fair User Policy - můžeme volně přeložit do češtiny jako: spravedlivá politika vůči uživatelům. FUP je parametr určité služby, většinou internetového připojení, kdy je uživateli stanoveno jak velké množství dat může přenést za určité období. Po přečerpání tohoto daného množství dat poté přijde většinou snížení rychlosti do začátku dalšího měsíce (týdne, dne). Cílem FUP je udržet kvalitu služby stejnou pro všechny uživatele (tak, aby jeden nadměrným stahováním dat nezpomaloval připojení ostatních). Mnohdy (pokud je nízké) je ale FUP používáno poskytovateli služeb jako omezení, které je důvodem k zakoupení dražší služby s vyšším limitem nebo dokonce bez FUP limitu.. >> detail

furé, fouré, fourré [furé]

plněný kandyl . >> detail

furiant

"nafoukanec; český kolový tanec" . >> detail

fúrie

zuřivá, zběsilá bytost . >> detail

furioso [furiózo]

hud. bouřlivě, divoce . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.