Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 701 - 710

fuzikladióza, fuzikladiosa

choroba rostlin způsobující strupovitost ovoce . >> detail

fyko-

první část složených slov mající význam chaluha, mořská řasa . >> detail

fylo-

první část složených slov mající význam rostlina, list rostliny . >> detail

fylogeneze, fylogenese

vývoj člověka a ostatních organizmů . >> detail

fylogenie, fylogénie

nauka o vývoji živočichů a rostlin . >> detail

fysis

tělesná podstata, tělesný stav . >> detail

fyto-

první část složených slov mající význam rostlina, rostlinný . >> detail

fytocenóza

rostlinné společenství . >> detail

fytofág

živočich živící se pouze rostlinnou potravou . >> detail

fytoflora

plíseň bramborová . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.