Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 711 - 720

fytopatologie

nauka zabývající se studiem chorob rostlin, rostlinná patologie . >> detail

fytoterapie

léčení nemocí rostlinami . >> detail

fyzický, fysický

"hmotný, tělesný; f. osoba. >> detail

fyzika, fysika

obor studující základní vlastnosti hmoty a nejjednodušší formy jej o pohybu . >> detail

fyzikální, fysikální

související s fyzikou . >> detail

fyzio-, fysio-

první část složených slov mající význam příroda, přírodní . >> detail

fyziognomie, fysiognomie

podoba, výraz (obv. obličeje) . >> detail

fyziognomika, fysiognomika

nauka zkoumající souvislosti mezi fyziognomií a povahovými vlastnostmi jedince . >> detail

fyziokracie, fysiokracie

vláda přírody . >> detail

fyziokratizmus, fyziokratismus, fyziokratismus

ekonomická teorie považující za hlavní zdroj bohatství zemědělskou výrobu . >> detail

< Předchozí 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.