Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 71 - 80

fantastický

"vymyšlený, vysněný, neskutečný; obrovský, přemrštěný; nádherný,překrásný" . >> detail

fantastika

"fantastický ráz; fantastická literatura" . >> detail

fantastron

elektronický obvod vytvářející pilovité kmity . >> detail

fantaz, fantas

"duševní choroba, šílenství; blouznění z horečky" . >> detail

fantazie, fantasie

"obrazotvornost, představivost; blouznivý nápad; smyšlenka, výmysl; hudební skladba bez pevné hudební formy" . >> detail

fantazírovat

"blouznit, mluvit z cesty; pustit fantazii ze řetězu" . >> detail

fantazmegorie, fantasmagorie

"fantastický přelud, vidina; kouzlo vytvořené fantazií" . >> detail

fantom, fantóm

"1. přízrak, vidina, přelud; 2. citový prožitek na základě představy" . >> detail

fantomový, fantómový

zdánlivý, např. pocit, představa nebo bolest v končetině po amputaci . >> detail

FAQ

zkratka pro anglické: Frequently Asked Questions, neboli česky: často kladené otázky. Většinou webových stránkách sekce označená FAQ odpovídá na dotazy, které návštěvníky většinou zajímají. Termín FAQ se dnes používá mnohdy i na webových stránkách psaných v češtině.. >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.