Slovník cizích slov .net

f - výpis slov 81 - 90

farad

jednotka elektrické kapacity . >> detail

faraon, faraón, farao

1. staroegyptský panovník 2. druh mravence . >> detail

farino-, ferin-

první část složených slov mající význam mouka . >> detail

farinóza, farinosa

škrobová celulóza . >> detail

farizej, farizeus

"1. stoupenec starožidovské náboženské sekty; 2. licoměrník, pokrytec, člověk dvojí tváře" . >> detail

farizejství

pokrytectví, dvoutvářnost . >> detail

farizeus

farizej . >> detail

farma

"hospodářství, statek; sport v kolektivních hrách rezervní, výkonnostně slabší družstvo" . >> detail

farmaceut

zdravotník zabývající se výzkumem, výrobou, analýzou a výdejem léků . >> detail

farmaceutický

týkající se léčiv, léčivých přípravků a léků, farmacie . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.