Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 131 - 140

gazda

hospodář . >> detail

gazel

forma orientální lyriky . >> detail

gazela

stepní sudokopytník . >> detail

gazik, gazík

terénní automobil značky GAZ . >> detail

gázmaska

ochranná maska proti plynům . >> detail

gazolin, gasoline [gezolín]

"zkapalněný zemní plyn; lehký benzin, v USA benzin vůbec" . >> detail

gáže

"služné; stálý pravidelný pevný plat" . >> detail

gážista

státní zaměstnanec dostávající gáži . >> detail

GDP, Gross Domestic Product,

hrubý domácí produkt . >> detail

gearing [gíring]

relativní význam půjček ve struktuře kapitálu . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.