Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 141 - 150

gejša

japonská profesionální společnice . >> detail

gejzír

pramen vystřikující periodicky horkou vodu s vodní párou způsobený přetlakem par v dutinách pod zemským povrchem . >> detail

gekon

drobný pralesní a pouštní ještěr . >> detail

gel

rosolovitá hmota koloidního typu . >> detail

geld

"peníze; v burzovní terminologii poptávka po cenných papírech" . >> detail

gelivace

proces rozpadu hornin v důsledku zamrzání vody v puklinách . >> detail

gelotofobie

chorobný strach z posměchu, který patří do skupiny sociálních fóbií. Gelotofobie je zkoumána odborníky z psychologie, psychiatria a sociologie. Termín je tvořen základem z řeckých slov: gelos (smích) a phobos (strach). Člověk trpící touto poruchou vnímá téměř jakýkoliv smích, který slyší, jako mířený na něj. Postižení mají často tendenci vyhledávat v okolí smích a známky posměchu, přičemž často i sami sebe vnímají jako směšné či komické.. >> detail

gema, gemma

drahokam nebo polodrahokam, popř. sklo s rytým nebo řezaným obrazem . >> detail

gemace

pučení . >> detail

gemara

druhá část talmudu, sbírka výkladů a doplňků mišny . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.