Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 161 - 170

generace

"pokolení; soubor osob narozených a žijících přibližně ve stejné době; potomstvo jedné dvojice rodičů; soubor současně žijících jedinců téhož druhu; příslušnost k typu technických zařízení určité vývojové etapy" . >> detail

generační

související s generací, vlastní určité generaci . >> detail

generál

"nositel vysoké vojenské hodnosti; představený některých církevních řádů" . >> detail

generál-

"první část složených slov mající význam 1. vojenské hodnosti; 2. hlavní, celkový" . >> detail

generálie

základní osobní data totožnosti . >> detail

generalissimus

nejvyšší vojenská hodnost výjimečně udělovaná velitelům velkých armád . >> detail

generalita

sbor generálů . >> detail

generalizace, generelisace

"zevšeobecňování; vytváření obecných pojmů nebo zákonitostí; rozšiřování, rozšíření chorobné změny v organizmu na více orgánů nebo tkání" . >> detail

generálka

"1. hlavní zkouška; generální oprava; generální mapa; 2. žena generála; přepjatá, energická nebo panovačná žena" . >> detail

generální

hlavní, úplný, celkový, všeobecný, ústřední . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.