Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 171 - 180

generativní

"1. související s generováním; 2. pohlavní, rozmnožovací" . >> detail

generátor

zařízení, program k vytváření, generování . >> detail

generel

ucelený projekt, souhrn opatření . >> detail

generický

rodový, druhový . >> detail

generovat

"vytvářet, vyrábět; vytvořit podle určitých pravidel" . >> detail

generozita, generosita

velkorysost, velkodušnost, šlechetnost . >> detail

genetický

"vývojový; původový, týkající se vzniku něčeho" . >> detail

genetika

věda o dědičnosti . >> detail

geneze, -genese

druhá část složených slov mající význam vznik, zrod, původ . >> detail

geneze, genese

vznik, proces vznikání, zrod, původ . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.