Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 191 - 200

genocida, genocidium

zločin vyvražďování a vyhlazování příslušníků národních, etnických, náboženských a rasových skupin . >> detail

genofond

"1. soubor všech genů v populaci organizmů; 2. soubor všech živých organizmů v určité oblasti, se současně se projevujícími i s potenciálními geny" . >> detail

genofor

buněčná struktura nesoucí genetickou informaci . >> detail

genologie

literárně vědná disciplína zabývající se teorií literárních druhů a žánrů . >> detail

genom

genový obsah chromozomů jádra buňky . >> detail

genomenipulace

"nepřirozené, umělé zásahy do genomu, jeho změny; genová manipulace" . >> detail

genomika

podobor genetiky, který se zabývá studiem a popisem genomů organismů. Určuje poté pořadí jednotlivých nukleotidů v DNA a jednotlivým genům přiřazuje funkce. Na rozdíl od molekulární genetiky nahlíží na problematiku genomika komplexněji.. >> detail

genotechnologie

postupy využívající kontrolované umělé genové změny . >> detail

genotyp

"celkový genový soubor organizmu; druh rostliny nebo živočicha zvolený za typického představitele" . >> detail

genový

"vlohový; týkající se genů" . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.