Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 211 - 220

geoda

výplň větší dutiny v hornině, obv. kulovitého tvaru . >> detail

geodemografie

demografie rozšířená o studium migračních procesů a rozmístění obyvatelstva . >> detail

geodézie, geodesie

zeměměřictví . >> detail

geodynamika

dynamika Země, obor zabývající se pohyby Země jako planety a jejími dynamickými geologickými procesy . >> detail

geofág

živočich požírající půdu a trávící v trávicím ústrojí organické částice v ní obsažené . >> detail

geofaktor

přírodní jev formující a ovlivňující krajinu a kvalitu přírodního, resp. životního prostředí . >> detail

geofon

malý přenosný seizmograf užívaný zejm. při hledání nerostných ložisek nebo sledování důlních otřesů . >> detail

geofyt

typ rostlin, jejichž obnovovací orgány (oddenky, hlízy, cibule) přetrvávají nepříznivé roční období pod zemí . >> detail

geofyzika, geofysika

obor studující fyzikální procesy na povrchu, uvnitř i v okolí Země a její fyzikální vlastnosti . >> detail

geografický

zeměpisný . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.