Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 231 - 240

geomechanika

nauka řešící problémy mechaniky hornin a zemin . >> detail

geometr

zeměměřič . >> detail

geometrický

"1. týkající se geometrie; 2. připomínající plošné a prostorové útvary; z těchto útvarů složený, tyto útvary využívající" . >> detail

geometrie

obor zabývající se studiem rovinných a prostorových útvarů . >> detail

geomorfologie

nauka o zákonitostech vývoje zemského povrchu . >> detail

geopatogenní

údajné negativní působení geologické stavby na organizmus . >> detail

geopolitika

"názor o významu zeměpisné polohy státu; aspekty politiky v celosvětových, globálních souvislostech a vztazích" . >> detail

geopotenciál

potenciál tíhové síly . >> detail

georeliéf

zemský povrch, refiéf . >> detail

geosféra

geografická sféra, krajinná sféra . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.