Slovník cizích slov .net

g - výpis slov 241 - 250

geostacionární

umístěný nad určitým místem na Zemi, geosynchronní . >> detail

geostrategický

strategický z hlediska zeměpisné polohy . >> detail

geosynchronní

umístěný nad určitým místem na Zemi, geostacionární . >> detail

geosynklinála

rozsáhlá korytovitá prohlubeň v zemské kůře v místě nahromadění velkého objemu usazenin . >> detail

geotaxe

pohyb organizmu ve směru nebo proti směru zemské gravitace . >> detail

geotektonika

"stavba zemské kůry; věda o stavbě a vývoji zemské kůry" . >> detail

geotermální

související s tepelnou energií uvnitř Země . >> detail

geotermický

týkající se teploty uvnitř Země . >> detail

geotermika

nauka o tepelných procesech uvnitř Země . >> detail

geotextilie

technická textilie ze syntetických vláken používaná např. ve stavebnictví . >> detail

< Předchozí   Další >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  

Nová slova: kongruentní, QR kód, Subverze, Lafferova křivka, quishing, nomofobie, elektroforéza . . . . . . > další nová slova

© 2006-2024 Slovník cizích slov.net

Jakékoliv nedovolené kopírování slovníku je trestné a bude postihováno dle autorského zákona a legislativy EU.